Εταιρική Πολιτική

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όραμά μας είναι να είμαστε η ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά παραγωγής διαξονικά τανυσμένου φιλμ πολυπροπυλενίου (BOPP), καθιστώντας το όνομά μας συνώνυμο της υψηλής ποιότητας.


Αποστολή μας είναι η παραγωγή προϊόντων κορυφαίων προδιαγραφών και η εξυπηρέτηση των πελατών μας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και καινοτομία. 

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζουμε στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την επιχείρηση μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων & υπηρεσιών.


Η Diaxon εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και BRC/IOP και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.


Όλοι εμείς, στη DIAXON ΑΒΕΕ δεσμευόμαστε για την πιστή  εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015, BRC/IOP και ISO 14001:2015, με τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων.


Βασικοί άξονες επιχειρησιακής δράσης :

 • H προσαρμογή στις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τα προϊόντα και τη λειτουργία της εταιρίας, την υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.
 • Η τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους ή παρευρισκόμενους στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στους τομείς της ποιότητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση  της τεχνολογίας για την αποδοτικότερη εκτέλεση των εργασιών.
 • Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου της πρόληψης της ρύπανσης.
 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (φυσικό αέριο, νερό και ηλεκτρική ενέργεια) με στόχο τη συρρίκνωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων (επικίνδυνων και μη), δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή και ανακύκλωση τους.
 • Η διαρκής ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Η πιστή εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και BRC/IOP και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.
 • Η απρόσκοπτη συνεργασία με τις Αρχές και τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.
 • Η μέτρηση δεικτών ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο προσδιορισμός συνεχώς υψηλότερων στόχων.
 • Η θέσπιση διαύλων επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής) με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
 • Η διαρκής παρακολούθηση και διατήρηση των Συστημάτων Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η επικαιροποίησή τους.
 • Η αναγνώριση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και η ανάλυση των κινδύνων και ευκαιριών, για την λήψη κατάλληλων μέτρων.

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Επιλέγοντας "ΟΚ" παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies".

Ρυθμίσεις & Πολιτική Cookies

Απαραίτητα Cookies / Λειτουργικότητας

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστοτόπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή. Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως γλώσσα, currency κ.τ.λ., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστοτόπους.